VALVONTA


Pääsuunnittelija

Pääurakoitsija on vastuullinen rakennusurakan kokonaisuudesta ja laadusta. Pääurakoitsija valvoo myös että rakennuksen vaatimukset noudatetaan.

Vastaava työnjohtaja

Rakennustöille, jotka vaativat viranomaisten rakennuslupaa, pitää olla vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja on vastuullinen rakennustyöstä ja sen laadusta.

Työnjohtaja ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaisille että työ on aloitettu, johtaa rakennustyötä ja valvoo että työ tehdään rakennusvaatimuksien sekä rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaan. Työnjohtaja valvoo että tarvittavia tarkastuksia tehdään oikeassa ajassa; perustus- ja runkotarkastukset, sisäänmuutto- ja lopputarkastukset. Vastaava työnjohtaja valvoo myös että rakennuspaikalla on hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erikoispiirustukset, päivitetty rakennuksen tarkastuspöytäkirja, sekä muut tarpeelliset asiakirjat. Työnjohtaja valvoo että huomattuja puutteita korjataan rakennustyön aikana.
Referenser


<- TAKAISIN
Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy Ryssjevägen 15, 68555 Bosund
© 2014 Byggnet Roger Sundkvist Ab, Designed by SannielDesign